شرایط تحویل کالا

 

 

زمان و هزینه‌های تحویل کالا برای شهر تهران

   • ارسال رایگان با پست سفارشی (٢ تا ٣ روز کاری) برای مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به بالا
   • ارسال با پیک برای خرید کمتر از ۲۰۰ هزار تومان: ۲۰ هزار تومان (تا ۴۸ ساعت کاری)
   • ارسال پستی: ۲ تا ۳ روز کاری: ۱۵ هزار تومان

توجه: زمان ذکر شده، بر اساس روزهای کاری بوده و پنجشنبه، جمعه و سایر روزهای تعطیل، محاسبه نخواهند شد.

 

زمان و هزینه‌های تحویل کالا برای سایر شهرهای استان تهران و شهرستان ها

   • ارسال رایگان با پست سفارشی (٢ تا ٣ روز کاری) برای مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به بالا
   • ارسال پستی: ۲ تا ۳ روز کاری: ۱۵ هزار تومان

توجه: زمان ذکر شده، بر اساس روزهای کاری بوده و پنجشنبه، جمعه و سایر روزهای تعطیل، محاسبه نخواهند شد.