با ثبت نام در خبرنامه، نخستین نفری باشید که از کالاهای جدید، پیشنهادهای ویژه و رخدادهای ماتیلوس باخبر می‌شوید.